ÖĞRETMENLERİMİZ

 • Bahtiyar YİĞİT - Matematik Öğretmeni

  Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Kurumumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren matematik öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

 • Binevş ATBAŞ - Rehberlik ve Psikolojik Danışma

  Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Kurumumuzda 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Rehber Öğretmen olarak görev yapmaktadır.

 • Merve ÜSTÜN - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

  Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümünde tamamlamıştır. Kurumumuzda 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

 • Süleyman ÜSTÜN - Tarih Öğretmeni

  Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde tamamlamıştır. Tarih bölümünü birincisi olarak mezun olmuştur. Kurumumuz da 2015-2016 Eğitim Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır.

 • Esra YİĞİT - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

  2014 yılıda İstanbul Kültür Üniversitesi'nden mezun olup 2015 yılında formasyon eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nden aldım. Yeni Hayat Koleji'nde göreve başlamadan önce çeşitli kurumlarda Türkçe, Drama , Türk Dili ve Edebiyatı derslerine girdim. Öğrenmenin yaşam boyu süreceğine inandığım için mezun olduktan sonra çeşitli kurumlardan diksiyon, radyoculuk ve deneyimsel tasarım öğretisi branşlarında eğitim aldım. Amacım öğrencilere bildiklerimi en etkili biçimde aktabilmek. Aynı zamanda öğrencilerin hızlı iletişim çağında bugünlerinin dünlerinden farklı olabilmesi için farkındalık oluşturmaktır.

 • Merve AKER - Rehberlik ve Psikolojik Danışma

  İstanbul doğumludur. Lisans ve pedagojik formasyon eğitimini İstanbul üniversitesinde tamamlamıştır. Kurumumuzda 2017-2018 yılından itibaren çalışmaktadır.

 • Erkan TULUM - Matematik Öğretmeni

  Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Kurumumuz da 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre matematik; ''biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümdengelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bir dünyadır.''

 • Serkan KORKUSUZ - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

  Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Formasyonunu Marmara Üniversitesin' de tamamlamıştır. Kurumumuz da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre eğitim '' Fertleri oldukları gibi sevmek ve kabul etmeyle birlikte taşıdıkları kabiliyetler doğrultusunda çıkabilicekleri en üst ilmi ve ahlaki seviyeye çıkmaklarına rehber olmaktır. ''

 • Duygu BAŞ - Tarih Öğretmeni

  Lisans Eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. 2014 Yılında Formasyon eğitimin de Samsun 19 Mayıs Üniversitesin de tamamlamıştır. İkinci Üniversite Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunudur. Kurumumuz da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Tarih Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre eğitim '' Hedefim gelecek nesillerin tarihimizi öğrenmesini sağlamak ve topluma yararlı bireyler yetiştirmektir.''

 • Seda Güney TÜRKOĞLU - Fizik Öğretmeni

  Lisans eğitimini Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde tamamlamıştır. İkinci Üniversite Laborantlık ve Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümünü de tamamlamıştır. Pedagojik formasyon eğitimini Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır. Kurumumuz da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre fizik ve eğitim ''Hayatımızdaki herşeyin fizikle anlam kazandığı dünyamızda, farkındalık oluşturarak öğrencilerimizi fizikle bütünleştirmek ve bu düşüncelere sahip bireyler yetiştirmektir hedefim.''

 • Ömer ÖZTÜRK - Rehberlik ve Psikolojik Danışma

  Lisans eğitimini Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamlamıştır. Aynı yıl yükseklisans eğitimine başlamıştır. Yabancı dil başarı belgesi ve Özel Eğitim Rehberlik Sertifikası almıştır. Kurumumuz da 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre eğitim '' Hedefim öğrencilerimin eleştirel düşüncelerini geliştirerek, kendilerini keşfetmelerini sağlamak, başarılı bireyler yetiştirmektir.''

 • Bayram KOÇ - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

  Lisans eğitimini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Kafkas Eğitim Fakültesin de pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır. Kurumumuz da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre Edebiyat '' Tarih boyunca insanlar kendini ifade etmeyi ve insanlara kendini anlatmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusun da hayallerin sözle dile getirilmesi edebiyatın var olma sebebidir. Edebiyat her zaman insanlara ışık olmuş ve yol göstermiştir. Bu ışığın bir parçası olarak mesleğimi severek yapmakta ve öğrencilerimi bu ışıkla aydınlatmaktayım.''

 • Arzu EKBEROĞLU - Meslek Öğretmeni

  Lisans Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik Fakültesin'de tamamlamıştır. Pedagojik Formasyonunu İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Eğitici Eğitmenlik belgesini İstanbul Arel Üniversitesinden almıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümün de eğitim hayatına devam etmektedir. KETEM Kapsamında sağlık taramalarında bulunmuş ve eğitimcilik yapmıştır. Öğretmenimize göre eğitim '' Tıp biliminin bir parçası olarak benimsediğim mesleğimi, Yeni Hayat Kolejin'de bu anlayış ile insana ve dünyaya katkı sağlayan yeni sağlıkçıların yetişmesine tanıklık etmek amacı ile farklı bir platformda sürdürmeyi hedefliyorum. ''

 • Pervin PELİK - Biyoloji Öğretmeni

  Yüksek Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde tezsiz tamamlamıştır. Öğretmenimize göre eğitim '' Herşey den önce iyi ve sağlam karakterli, deney yapan, gözlem yapabilen, analitik düşünme yapısına sahip bireyler yetiştirmektir. ''

 • Aydan ÇETİN - Kimya Öğretmeni

  Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Kimya bölümünde tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesin' Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. 3 Yıldır çeşitli devlet kurumlarında öğretmenlik yapmıştır. Kurumumuz da 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre eğitim '' Araştıran, düşünen, gözlem yapan ve gözlemlerinin sonucunu doğru şekilde yorumlayan bireyler yetiştirmektir. ''

 • Hayriye GEZER - Meslek Öğretmeni

  Lisans Eğitimini Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda ''İdareci Hemşire'' olarak tamamlamıştır. Formasyon Eğitimini Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlamıştır. 20 Yıl Devlet Sağlık Meslek Liselerinde öğretmenlik, sağlık kabini işletmeciliği, huzurevi müdürlüklerinden sonra özel sağlık liselerinde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. 2016 Yılında Sağlık Bakanlığı onaylı ''İlk Yardım Eğitimi'' Belgesi aldım. Öğretmenimize göre eğitim'' Aldığım eğitim ve iş deneyimlerimi bütünleştirerek öğrencilerime gerekli eğitim ve beceriyi kazandırmaktır.''

 • Şahin MÜNÜKLÜ - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

  Lisans Eğitimini Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulun'da tamamlamıştır. Süper Amatör Lig' de Taksim Spor ve Bahçeköy formaları giymiştir. Spor Anatomisi üzerine Yüksek lisans eğitimine devam devam etmektedir. 2018 - 2019 sezonu itibariyle Tuna Spor' da Altyapı Antrenörü olarak göreve başlamıştır. Kurumumuz da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Öğretmenimize göre Spor '' Yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar, amacım başta ahlaklı daha sonra sporu bir hayat biçimi olarak kabul eden bireyler yetiştirmektir. ''

 • Çiğdem KAHRAMAN - Meslek Öğretmeni

  Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesinde tamamlamıştır. Pedagojik formasyonunu İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Öğretmenimize göre eğitim '' Uygulama da ve okulda ki öğrencilerimize rehber olarak, fikri hür, vicdanı hür, iradesi hür sağlıkçılar yetiştirmeyi hedefliyorum. ''